Electro Consten behaalt VCA certificaat

Onlangs heeft Electro Consten met goed gevolg de toetsing doorstaan van haar veiligheidssysteem en is het certificaat VCA* ontvangen. Consten Electro is hiermee weer een stap verder in haar ontwikkeling, en ziet het certificaat dan ook als een bevestiging voor de nadruk op veiligheid zoals ze dit al iedere dag nastreven. Veiligheid is belangrijk in de projecten, voor de opdrachtgevers en voor de medewerkers.

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het VCA-certificaat toont aan dat het bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.