Wet Milieubeheer en verplichting tot energiebesparing

Onderzoek: Energiebesparing via de Wet Milieubeheer

Het vervolg onderzoeksrapport van de CE Delft ‘Energiebesparing via de Wet Milieubeheer’,uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), concludeert  dat als gemeenten structureel uitvoering geven aan de bestaande milieuregelgeving een zeer forse jaarlijkse energiebesparing van 58 tot 94 PetaJoule kan worden gerealiseerd.

Tijdens het Arealux seminar bij P&O heeft de DCMR dit punt ook naar voren gebracht. Indien overheden meer aandacht en uitvoering besteden  aan de handhaving van de Wet Milieubeheer zullen meer energiebesparende maatregelen door organisaties worden ingevoerd.

Wet Milieubeheer: Binnen vijf jaar terugverdienen

Het gaat hierbij over de Wet milieubeheer. Op grond van deze wet moeten instellingen en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als deze zich binnen 5 jaar terugverdienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor scholen, zorginstellingen, kantoren en supermarkten. De grootste winst is te behalen in de dienstensector.

Besparingspotentieel met een terugverdientijd tot 5 jaar
Bij acht gemeenten en milieudiensten is nagegaan welk besparingspotentieel, met een terugverdientijd tot 5 jaar, ze hebben vastgesteld na 800 controles. Extrapolatie naar heel Nederland levert op dat in de dienstensector nog 41 tot 60 PetaJoule energie (38% warmte en 62% elektriciteit) bespaard kan worden en bij industriële bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen nog 17 tot 34 PetaJoule (33% warmte en 67% elektriciteit).

9789012382090I&M: Duidelijkheid geven
Het ministerie van I&M wil hierover met overheden en het bedrijfsleven in gesprek, laat een woordvoerster weten. ‘Er is behoefte aan duidelijkheid over de vraag met welke maatregelen het bedrijfsleven voldoet aan de verplichting. Dit geeft ook bevoegd gezag duidelijkheid over wat wel en wat niet gevraagd kan worden.’ Verder zal I&M de studieresultaten inbrengen tijdens de onderhandelingen over een energieakkoord in de SER.

Bron CE Delft