Privacy

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van de website van Electro Consten B.V. niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en deze site.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Melding van schending van privacy. Indien U meent dat een medewerker van Electro Consten een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Electro Consten B.V. daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@electro-consten.nl .Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie

Electro Consten B.V. behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Electro Consten B.V. alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatieve mailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een “cookie” is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie wordt gebruikt om u tijdens een bezoek aan de website te kunnen volgen. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt, bovendien is het cookie slechts bruikbaar gedurende het bezoek aan de website. Met name om in te kunnen loggen in de website, zijn cookies noodzakelijk. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. In het laatste geval zal inloggen echter niet meer mogelijk zijn.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:- voor het beheer van het klantenbestand, de sites en de aangeboden service.- voor het uitvoeren van marktstudies en enquètes.- om u te informeren over relevante informatie van Electro Consten B.V.

Neem contact op

U kunt voor uw (technische) vragen, partners, bestellingen terecht bij:

Electro Consten

Euregiopark 16C
6467 JE Kerkrade

Tel: 045-5455531

www.electro-consten.nl
info@electro-consten.nl

Nieuws